ČLENSTVÍ

Členem PPF se může stát osoba s trvalým bydlištěm v ČR a musí být starší 18 let. Členství je zpoplatněno jednorázovým ročním příspěvkem v hodnotě 100 Kč. Hlavním mottem PPF je osvěta piva a především toho z Benešova. Neznamená to tedy, že z každého člena PPF udělá alkoholika, ale chceme, aby se myšlenka PPF šířila dál, ať už prostřednictvím akcí pořádaných PPF nebo samotných členů při soukromých událostech.

Důležitým komunikačním prostředníkem jsou sociální sítě, takže PPF očekává, že člen i v této oblasti je nebo bude aktivní. Každý člen se může zúčastňovat akcí pořádaných PPF a mít výhody jako člen PPF. Sleva do podnikové prodejny Ferdinand v Benešově, volné vstupy na akce pořádané Pivovarem Ferdinand apod.

Členstvím PPF se každý dostane do dění kolem pivovarnictví a zájmu o pivo.

PPF každoročně vyhlašuje nejaktivnější členy, kteří šíří dobré jméno spolku a jsou dle svých zásluh následně odměněny.